ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA A BOZP SPOLEČNOSTI

Strategie společnosti v oblasti ochrany životní prostředí spočívá v důsledné a prokazatelné ochraně všech jejích složek, racionálním a optimálním využití veškerých zdrojů a cílená úsporná opatření k využití neobnovitelných zdrojů.

Proto se také společnost snaží minimalizovat neshodné výrobky a recyklovat ty materiály, které se mohou stát druhotnou surovinou.

Toto vše má v konečné fázi vliv na chápání celé společnosti jako progresivní a šetrné k životnímu prostředí kolem nás. Užití technologie nanášení barev, které nejsou nositeli organických těkavých látek též přispívá k ochraně životního prostředí.

Politika ve střednědobém výhledu odráží závazek vrcholového vedení k zásadní a komplexní ochraně životního prostředí a prevenci vzniku pracovního úrazu a poškození zdraví. Odpovědnost a vážnost za převedení environmentálních cílů a identifikovaných nebezpečí a vyhodnocených rizik do systému práce celé společnosti je záležitostí neustálého řízeného odborného růstu a zapojení všech zaměstnanců společnosti a jejich aktivní přístup, vědomí závažnosti ochrany životního prostředí a vlastní přínos k této ochraně. Naplnění tohoto je v cíleném systému školení, výchovy a výcviku. Přitom klade důraz zvláště na prevenci znečištění životního prostředí, zajištění prevence vzniku pracovního úrazu a poškození zdraví a bezpečností a ochrany zdraví při práci a předcházet haváriím, skoronehodám a situacím, jejichž důsledky by mohly mít negativní dopad na zdraví zaměstnanců.

Proces neustálého zlepšování v oblasti ochrany životního prostředí řízením měřitelných výsledků environmentálních aspektů a řízení výkonnosti organizace v oblasti BOZP, je základní firemní strategií k rozvoji ochrany životního prostředí. Toto zlepšování všech stránek jak řídící tak i výkonné činnosti společnosti je stejně důležité jako celý systém sám.

Strategickým cílem společnosti je dodržení všech zákonných norem a předpisů a omezení negativních dopadů činnosti společnosti na životního prostředí. K tomuto je vytvořený prověřený a účinný systém řízení aspektů a navázání těchto aspektů na provozní předpisy a zpracované praktiky až do podoby vztahu k zákonným požadavkům a zejména jejich důsledná realizace v povědomí pracovníků.

Našim cílem je zajistit a neustále zvyšovat pracovní pohodu zaměstnanců a kulturu práce ve společnosti v návaznosti na minimalizaci identifikovaných nebezpečí a rozsahu a povaze rizik. Zabezpečit a prosazovat požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u našich rozhodujících smluvních partnerů a upřednostňovat takové partnery, kteří uplatňují stejné principy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Trvale zlepšovat systém vzdělávání a výchovy zaměstnanců ke zvyšování jejich odborných znalostí, motivace, zkušeností, dovedností a odpovědnosti taktéž v návaznosti na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

Ing. Jan Kučírek, jednatel společnosti

Duchcov, dne 1.12.2008

Trumpf TruPunch 5000

Trumpf TruPunch 5000

High-End stroj TruPunch 5000 nově definuje produktivitu, procesní spolehlivost a flexibilitu.

Trumpf TruBend 5170

Trumpf TruBend 5170

TruBend série 5000 sjednocují inovační techniku a přesnost. Díky variabilním systémům zadního dorazu se dá bezproblémově obrábět velké spektrum dílů.

Fanuc robocut α-c600ia

Fanuc robocut α-c600ia

Rychlost, přesnost, hospodárnost a spolehlivost, to jsou synonyma pro nové drátové řezačky FANUC Robocut řady ALPHA CiA.

Zařízení Wagner Sprint X

Zařízení Wagner Sprint X

WAGNER Sprint set na kabinu je napojeno přímo na práškové centrum, tedy prášek je dodáván centrálně. Ovládací panel EPG Sprint-X umožňuje nastavení až 50 programů.

Aplikace práškové barvy

Aplikace práškové barvy

Výhody technologie:
Ruční Corona pistole s vzduchem čistitelnou kaskádou
Konstantní s spolehlivý výsledek lakování
Upevnění na lakovací kabině
Rychlé nastavování a úprava parametrů
Uložení až 50-ti programů

Aplikace práškové barvy

Aplikace práškové barvy

Ukázka systému Wagner Sprint X v provozu.

DOTACE