POLITIKA KVALITY společnosti

Vědomí odpovědnosti za převedení potřeb a očekávání zákazníků do systému je záležitostí neustálého růstu a zapojení všech zaměstnanců společnosti. Využití jejich schopností ve prospěch společnosti a zákazníka. Jejich profesní růst, uspokojení z vlastní práce a trvalé zlepšování systému zaměřeného na zákazníka.

Vždy jsme byli a nadále i chceme být spolehlivým partnerem pro naše zákazníky. Orientace na potřeby našich zákazníků určuje vždy naše jednání.

Tvorba vzájemně výhodných vztahů mezi všemi zainteresovanými stranami a princip partnerství ve vztazích ke klíčovým zákazníkům, dodavatelům a okolí, který je založený na důvěře, porozumění, potřebám, průzračné komunikaci a společném cíli, je neodmyslitelným aspektem v každodenní činnosti společnosti.

V souladu se svou strategií si společnost stanovuje následující politiku kvality:

  1. Strategickým cílem společnosti je být pro naše zákazníky vždy na prvním místě při jejich výběru.
  2. Plnit současné i budoucí požadavky, potřeby a očekávání zákazníků je neoddělitelnou součástí našeho přístupu k zákazníkovi.
  3. Vytvořit a udržovat efektivní a účinný systém managementu jakosti tak, aby plnil požadavky na něj kladené s jeho neustálým zlepšováním.
  4. Řízení a motivace je jedním z hlavních prvků pro správné využití schopností zaměstnanců. Vytvoření optimálního prostředí pro tuto činnost je základem úspěchu v neustálém zlepšování pro plnění cílů společnosti.
  5. Jakost docílíme prevencí, nikoli úpravou, opravou nebo snížením ceny. Každý zaměstnanec musí být zainteresován a stejnou měrou zaujat věcí zvyšování jakosti.
  6. Odpovědný přístup ke všem oblastem podnikání a plnění právních požadavků a požadavků všech zainteresovaných stran a okolí je neoddělitelnou součástí našeho snažení.
  7. Správná informace ve správný čas na správném místě je základem pro správnou volbu rozhodnutí. Proto volba metody měření, soustředění dat, monitorování, analýzy, systému regulace a usměrnění, způsobu vyhodnocování a tím zvyšování způsobilosti systému je základem pro zlepšování rozhodovacích kroků na všech stupních řízení.

 

Ing. Jan Kučírek, jednatel společnosti

Duchcov, dne 1.12.2008

Trumpf TruPunch 5000

Trumpf TruPunch 5000

High-End stroj TruPunch 5000 nově definuje produktivitu, procesní spolehlivost a flexibilitu.

Trumpf TruBend 5170

Trumpf TruBend 5170

TruBend série 5000 sjednocují inovační techniku a přesnost. Díky variabilním systémům zadního dorazu se dá bezproblémově obrábět velké spektrum dílů.

Fanuc robocut α-c600ia

Fanuc robocut α-c600ia

Rychlost, přesnost, hospodárnost a spolehlivost, to jsou synonyma pro nové drátové řezačky FANUC Robocut řady ALPHA CiA.

Zařízení Wagner Sprint X

Zařízení Wagner Sprint X

WAGNER Sprint set na kabinu je napojeno přímo na práškové centrum, tedy prášek je dodáván centrálně. Ovládací panel EPG Sprint-X umožňuje nastavení až 50 programů.

Aplikace práškové barvy

Aplikace práškové barvy

Výhody technologie:
Ruční Corona pistole s vzduchem čistitelnou kaskádou
Konstantní s spolehlivý výsledek lakování
Upevnění na lakovací kabině
Rychlé nastavování a úprava parametrů
Uložení až 50-ti programů

Aplikace práškové barvy

Aplikace práškové barvy

Ukázka systému Wagner Sprint X v provozu.

DOTACE