Ve Společnosti je vytvořen, dokumentován, uplatňován, udržován a trvale zlepšován systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016. Rozsah je určen pro následující činnosti spojené s:

•        zpracování plechů (vysekávání, ohýbání, lisován, svařování) a výroba polotovarů pro další odvětví průmyslu

•        Prášková lakovna pro povrchovou úpravu železných, hliníkových či zinkovaných předmětů.

•        Specializovaná dílna pro konstrukce, výrobu a servis střižných, ohybových, tažných nástrojů a přípravků.

a systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 a systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008 pro všechny výše zmiňované činnosti. V systému není aplikován návrh a vývoj, který Společnost nezajišťuje. Všechny tyto systémy jsou současně předmětem certifikace dle zmíněných mezinárodních norem.

Trumpf TruPunch 5000

Trumpf TruPunch 5000

High-End stroj TruPunch 5000 nově definuje produktivitu, procesní spolehlivost a flexibilitu.

Trumpf TruBend 5170

Trumpf TruBend 5170

TruBend série 5000 sjednocují inovační techniku a přesnost. Díky variabilním systémům zadního dorazu se dá bezproblémově obrábět velké spektrum dílů.

Fanuc robocut α-c600ia

Fanuc robocut α-c600ia

Rychlost, přesnost, hospodárnost a spolehlivost, to jsou synonyma pro nové drátové řezačky FANUC Robocut řady ALPHA CiA.

MAS fréza MCV 754 Baseline

MAS fréza MCV 754 Baseline

Zařízení Wagner Sprint X

Zařízení Wagner Sprint X

WAGNER Sprint set na kabinu je napojeno přímo na práškové centrum, tedy prášek je dodáván centrálně. Ovládací panel EPG Sprint-X umožňuje nastavení až 50 programů.

Aplikace práškové barvy

Aplikace práškové barvy

Výhody technologie:
Ruční Corona pistole s vzduchem čistitelnou kaskádou
Konstantní s spolehlivý výsledek lakování
Upevnění na lakovací kabině
Rychlé nastavování a úprava parametrů
Uložení až 50-ti programů

DOTACE