Politika integrovaného systému managementu společnosti KOVOSREAL s.r.o.

Společnost KOVOSREAL s.r.o. byla založena v roce 1997 a hlavním výrobním programem je kooperace a výroba kovových polotovarů pro další zpracování, dále výroba kovového nábytku, práškové lakování a nástrojářská zakázková výroba.

Společnost má zavedený a aplikovaný integrovaný management systém (IMS) kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.

Základními body této politiky je:

 • Orientace na zákazníka:
  • Ve středu zájmu stoji vždy a všude spokojený zákazník.
  • Vysoká orientace na potřeby zákazníků určuje směr Společnosti.
  • Požadavky a nároky zákazníků musí být plně uspokojeny dodávkami výrobků, služeb činnosti ve vyhovujících termínech pro zákazníka.
  • Každý výrobek, produkt či služba a činnost musí v místě určení vytvořit doporučení pro další obchodní aktivitu orientovanou na naši Společnost.
 • Orientace na zaměstnance:
  • Vytvoření úspěšné organizace vyžaduje součinnost a spolupráci každého zaměstnance. Každý tudíž musí znát cíle, mít k dispozici nezbytné prostředky a musí být informován o dosažených výsledcích (systém porad a dokumentovaných informací).
 • Orientace na procesy:
  • Přesné určení a vytvoření procesů v rámci Společnosti tvoří základ pro stanovení jednotlivých odpovědnosti a pravomoci. Standardizace a zajištění přesného definování procesů s jednoznačně nastavenými pravidly a kontrolou v rámci prevence je jeden ze základních kamenů integrovaného systému managementu společnosti.

Pro dosažení zmiňovaných bodů této politiky se Společnost zavazuje:

 • k neustálému zlepšování integrovaného systému managmentu Společnosti
 • k uplatňování metod řízení a systému kontrol, pravidelné hodnocení činnosti jednotlivých úseků
 • k vytváření vhodných pracovních podmínek pro prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • k neustálému zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců
 • k plnění požadavků právních předpisů a jiných požadavků, tzv. závazných povinností
 • k odstraňování nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP a environmentu
 • projednávat s pracovníky záležitosti v oblasti BOZP a environmentu
 • k systematickému přístupu k řízení rizik a příležitosti v návaznosti na kontext organizace a požadavky zainteresovaných stran
 • k ochraně životního prostředí, včetně prevence znečištění
 • projednání této integrované politiky a kontextu organizace se zaměstnanci

Od svých zaměstnanců vedení Společnosti očekává:

 • vysokou profesionální úroveň v přístupu k zákazníkovi
 • respektování právních předpisů a jiných požadavků
 • spoluúčast v řešení záležitosti v oblasti BOZP a ochrany životního prostředí
 • vysokou odpovědnost za kvalitu své práce
 • samostatné rozhodování v rámci stanovených kompetencí a odpovědnosti
 • aktivní přístup ke zvyšování kvalifikace a k podpoře vytvořeného integrovaného systému managementu
 • loajalitu ke společnosti

 

Bc. Jan Kučírek, jednatel společnosti

Duchcov, dne 3.5.2020

Trumpf TruPunch 5000

Trumpf TruPunch 5000

High-End stroj TruPunch 5000 nově definuje produktivitu, procesní spolehlivost a flexibilitu.

Trumpf TruBend 5170

Trumpf TruBend 5170

TruBend série 5000 sjednocují inovační techniku a přesnost. Díky variabilním systémům zadního dorazu se dá bezproblémově obrábět velké spektrum dílů.

Fanuc robocut α-c600ia

Fanuc robocut α-c600ia

Rychlost, přesnost, hospodárnost a spolehlivost, to jsou synonyma pro nové drátové řezačky FANUC Robocut řady ALPHA CiA.

MAS fréza MCV 754 Baseline

MAS fréza MCV 754 Baseline

Zařízení Wagner Sprint X

Zařízení Wagner Sprint X

WAGNER Sprint set na kabinu je napojeno přímo na práškové centrum, tedy prášek je dodáván centrálně. Ovládací panel EPG Sprint-X umožňuje nastavení až 50 programů.

Aplikace práškové barvy

Aplikace práškové barvy

Výhody technologie:
Ruční Corona pistole s vzduchem čistitelnou kaskádou
Konstantní s spolehlivý výsledek lakování
Upevnění na lakovací kabině
Rychlé nastavování a úprava parametrů
Uložení až 50-ti programů

DOTACE